Psykoterapiaa Järvenpäässä

&

Helsingin Töölössä

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa keskitytään ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinojen löytämiseen.

MIKSI TERAPIAAN?

Asiakas on itse oman tilanteensa paras asiantuntija. Terapia tarjoaa mahdollisuuden syventää asiantuntemusta vielä entisestään. Tarkoitus ei ole vain selvittää syitä omalle tilanteelle, vaan pyrkiä tekemään muutoksia oman itsensä hyväksi.

Oikea/Väärä

Ei ole ”oikeaa” tai ”väärää”; on erilaisia tapoja tehdä asioita.  Terapian tarkastelun keskiössä on ajatus siitä, että tuottaako toimintatapasi haluttuja tuloksia ja, jos ei niin, miten pääsemme yhdessä kohti sinun päämääriäsi.

Matka

Terapia on tutkimusmatka minuuteen. Terapiassa saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla.

tarina

Terapeuttinen työskentely on prosessi, mikä vie aikaa ja voi herättää paljon tunteita. Pulmien ja omien toimintatapojen tutkimisella mahdollistetaan näkökulman avartuminen. Se tähtää itseymmärryksen kasvuun ja on yleensä pitkä prosessi ja välillä raskasta henkistä työtä.

Tarkoituksena on vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa saada kosketus omiin ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin. Terapia edellyttää motivaatiota ja kiinnostusta oman mielensä sekä omien toimintatapojensa tarkasteluun.

U

Tilannearvio

Kertaluonteiset tapaamiset  ja tilannearviot ovat myös mahdollisia, voimme miettiä yhdessä mikä olisi tilanteessasi hyvä ratkaisu.

Tutustumiskäynnit

Tutustumiskäynnit, joita on yhdestä kolmeen, eivät sitouta sinua pidempään prosessiin. Sijoita itseesi ja panosta omaan jaksamiseesi.
f

Psykoterapia

Terapia voi olla lyhytkestoista, 6-20 tapaamiskertaa, tai pitkäkestoista, kestäen 1-3 vuotta. Tapaamiset järjestetään yleensä viikoittain, mutta niiden tiheys voidaan sopia asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Työskentely

Terapia työskentely on tavoitteellista toimintaa. Työskentely on käytännönläheistä ja se pitää sisällään harjoituksia, joita tehdään itsenäisesti istuntojen välillä.

Eri psykoterapiamuotoja yhdistäviä tekijöitä

 

  • psykoterapeutin empaattinen pyrkimys ymmärtää ja auttaa
  • neuvottelu ja pyrkimys yhteisymmärrykseen tehtävistä ja tavoitteista
  • asiakkaan rohkaiseminen puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista
  • hankalien tunnekokemusten ja haitallisten toimintatapojen käsittely
  • uudenlaisen ajattelu- ja suhtautumistavan muotoutuminen mm. psykoterapeutin kysymysten ja ehdotusten kautta
  • itsehavainnointi- ja itsesäätelytaitojen tukeminen
Kari-Ossian "Osku" Marjanen

Kari-Ossian "Osku" Marjanen

Psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Sairaanhoitaja AMK

marjanen[at]kognitiivinen.fi
040 5472498

Y-tunnus: 3137908-4

Minusta

Tavoitteenani on luoda kanssasi tasavertainen ja luottamuksellinen terapiasuhde, jossa voin tarjota sinulle asiantuntemustani ja tukeani. Minulla on vuosikymmenen työkokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Aikaisempi työhistoriani painottuu nuorisopsykiatriaan ja kolmannen sektorin projekti maailmaan, jossa johdin kolmen vuoden verkkopalveluiden kehittämishanketta mielenterveysomaisille.

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja lähestyn mielenterveyden pulmia käytännönläheisesti. Kantavana ajatuksena on kuinka voisimme yhdessä tuoda uusia näkökulmia sinun arkeesi?

Käytännönläheisyys pätee myös työnohjaukseen, kuinka auttaa sinua ymmärtämään mielenterveyden moninaisia haasteita ja yhdessä pohtia potilaiden hyväksi parhaiten toimivia interventiota. Samalla olen mielelläni kanssakulkija liiketoimintasi kehittämisessä.

Työskentelen kognitiivisen psykoterapian menetelmin. Painotan työskentelyssä skeematerapeuttisia menetelmiä. Voit tutustua kognitiiviseen psykoterapiaan tarkemmin täältä.

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, miten voimme helpottaa tilannettasi. Parhaiten tavoitat minut sähköpostitse tai tekstiviestillä, joihin pyrin vastaamaan mahdollisimman pian.

Uudet yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla, kerrothan sähköpostissa lyhyesti onko kyseessä Kelan kuntoutuspsykoterapia vai vakuutusyhtiön maksusitoumus lyhyt terapiaan ja haetko terapeuttia itsellesi Järvenpäästä vai Helsingistä.

 

 VASTAANOTTONI

 

Vastaanottoni on palvellut asiakkaita vuodesta 2015 alkaen. Pidän vastaanottoa arkipäivisin Järvenpäässä ja Helsingin Töölössä.

Järvenpäässä vastaanottoni sijaitsee keskustan tuntumassa, juna- ja bussiasemalta on lyhyt kävelymatka osoitteessa Seutulantie 1 C, käynti on Myllytien puolelta. Helsingissä toimin Mannerheimintie 114:ssa. Kummallakin vastaanotolla on mahdollisuus etävastaanottoihin. Videovälitteiset etävastaanotot toteutetaan käyttäen KELA:n ja Valviran hyväksymiä tietoturvallisia yhteyksiä.

Vastaanottoni palvelee Järvenpäässä ajanvarauksella maanantaisin klo 8 – 18 ja perjantaisin klo 9 – 16 osoitteessa Seutulantie 1 C, 04410 Järvenpää. Käynti Myllytien puolelta. Katso kartta alta.

Vastaanottoni Helsingissä palvelee tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00 – 15.30. osoitteessa Mannerheimintie 114, B25, 00250 Helsinki. Katso kartta alta.

Psykoterapian ja työnohjauksen aloitukset sopimuksen mukaan. Paikkoja työnohjaukseen vapaana, kysy lisää sähköpostilla. Syksyllä 2023 alkavien kouluttajakoulutus – opintojen myötä etsin erityisesti sote kentän työnohjaus mahdollisuuksia.

JÄRVENPÄÄ

SEUTULANTIE 1C

Kelan kuntoutuspsykoterapia, paikkoja vapautumassa myöhemmin keväällä.

HELSINKI

MANNERHEIMINTIE 114B

Kelan kuntoutuspsykoterapia, paikkoja vapaana

Paikkoja vapaana lisäksi lyhytterapiaan niin itse maksaville sekä vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

ETÄVASTAANOTTO

VERKOSSA

Kelan kuntoutuspsykoterapia, paikkoja vapaana

Paikkoja vapaana lisäksi lyhytterapiaan niin itse maksaville sekä vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

PALVELUT

Tilannearviot

Jos oma tilanne huolestuttaa ja kaipaat ulkopuolisen apua tilanteen selvittämiseksi Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä selvittää mikä olisi tilanteessasi paras ratkaisu.

Käynnit

100 € / 45min, alv. 0% alv 34§ & 36§

190 € / 90min, alv 0% alv 34§ & 36§

Tutustumiskäynnit

Tutustumiskäynnit ovat mahdollisuus selvittää olisiko sinulla ja minulla mahdollisuus työskennellä yhdessä mielenterveytesi tueksi. Ensimmäinen tutustumiskäynti on 45min

Tutustumiskäynnin hinta on 100 € alv. 0%, käynniltä alv 34§ & 36§.

Ota yhteyttä ja selvitetään mahdollisuutemme jatkotyöskentelyyn.

Psykoterapia

Psykoterapia on mahdollisuus pysähtyä omien asioidesi ääreen ja tutkia omia tapojasi tuntea, toimia ja olla.

Sinulle on saattanut tapahtua paljon ja haluaisin pohtia niitä jonkun ulkopuolisen kanssa.

Psykoterapia on mahdollisuus ymmärtää itseään paremmin ja tehdä muutoksia omassa toiminnassasi kohti parempaa mielenterveyttä.

Ota yhteyttä ja katsotaan mitä voimme yhdessä tehdä mielenterveytesi tueksi.

Psykoterapiakäynnin hinta on 100 euroa, alv. 0% alv 34 & 36§ / tapaamiset enintään 45min

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Kuntoutuspsykoterapiaan voit tiedustella paikka tilannetta ottamalla yhteyttä. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Kuntoutuspsykoterapiakäynnin omavastuu hinnaksi jää 42,40 €, alv. 0% alv 34§ & 36§ / 45min tapaamiset. Kelakorvaus normaalista (100€) käyntihinnasta on 57,60 €.

Käynnin kokonaishinta 100 €, alv. 0% alv 34§ & 36§. Kelankorvauksen saat kun sinulla on lääkärinkirjoittama B-lausunto ja Kelan päätös kuntoutuspsykoterapiasta. 

Lue lisää: kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta Kelan sivuilta ja Mielenterveystalo.fi verkkopalvelun psykoterapiaan hakeutujan oppaasta.

Työnohjaus

Työnohjaus on mahdollisuus tuulettaa ja hakea vaihtoehtoisia tapoja toimia omassa työssään. Tarjoan työnohjauspalveluita ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille suoraan potilastyöhön. Työnohjaus pitää sisällään omaan jaksamiseen, työnorganisointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Työnohjaus voi olla myös verkkopalveluiden kehittämisen konsultointia ja tarpeiden yhdessä kirkastamista.

Työnohjaukset työhuoneellani 110 € / 60min alv. 0%, muussa tapauksessa pyydä tarjous.

Suora asiakastyön työnohjaus sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille alv 0%
Verkkopalveluiden kehittäminen ja muille kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille + 24% alv.

Koulutuspalvelut

Voimme yhdessä räätälöidä tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden aiheista:

  • Mielenterveydenpulmien huomioiminen erilaisissa toiminta ympäristöissä mm. koulussa, työpaikalla.
  • Palvelumuotoilu työpaja palveluiden kehittämiseksi.
  • Microsoft Office 365 tuotteiden hyödyntäminen liiketoiminnassa mm. sisäinen viestintä, videovälitteiset asiakastapaamiset, etätyöskentely.

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voisin olla avuksi.

Kelakorvaus: Aikuiset 26-67-vuotiaat: yksilöterapia ja nuoret 16-25-vuotiaat: yksilöterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit.

Peruutusehdot: Aika peruttava edellisenä päivänä. Saman päivän aikana peruttu aika laskutetaan kokonaisuudessaan.

LÖYDÄ PERILLE

JÄRVENPÄÄ

SEUTULANTIE 1C

HELSINKI

MANNERHEIMINTIE 114B