Psykoterapiaa Järvenpäässä

&

Helsingin Töölössä

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa keskitytään ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinojen löytämiseen.

MIKSI TERAPIAAN?

Terapiassa korostetaan asiakkaan roolia oman elämänsä parhaana asiantuntijana. Asiakas tuntee itsensä ja omat tarpeensa parhaiten, ja terapia tarjoaa tilaisuuden syventää tätä itsetuntemusta entisestään. Tavoitteena ei ole ainoastaan ymmärtää omien haasteiden juurisyitä, vaan myös aktiivisesti pyrkiä tekemään muutoksia paremman hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Terapian avulla voidaan tutkia syvällisesti omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymismalleja. Tämä prosessi auttaa asiakasta löytämään keinoja näiden tekijöiden kehittämiseksi ja muuttamiseksi. Terapeutin ohjauksessa ja tukemana asiakas oppii tunnistamaan mahdollisia esteitä muutoksen tiellä ja löytämään voimavaroja, joita tarvitaan edistymiseen kohti haluttua hyvinvointia. Terapian tavoitteena on siis ei ainoastaan ymmärtää itseään paremmin, vaan myös oppia tunnistamaan sekä käsittelemään omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä, jotta elämänlaatu paranee ja hyvinvointi lisääntyy.

Oikea/Väärä

Ei ole olemassa yhtä ”oikeaa” tai ”väärää” tapaa tehdä asioita; sen sijaan on olemassa monia erilaisia lähestymistapoja. Terapian ytimessä on ajatus siitä, että arvioimme nykyisten toimintatapojen tuottamia tuloksia. Jos havaitsemme, että nykyiset tavat eivät johda haluttuihin lopputuloksiin, voimme yhdessä pohtia, miten voimme edetä kohti sinun tavoitteitasi. Terapiassa pyritäänkin tukemaan asiakasta omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaisella tavalla, hyväksyen yksilölliset erot ja tarpeet.

Matka

Terapia on kuin matka omaan itseen. Siinä avautuu tilaisuus pysähtyä ja antaa aikaa itsensä kuuntelemiselle, tutkimiselle ja syvälliselle ymmärtämiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella menneisyyden tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla, avaten oven omien kokemusten ja tunteiden syvempään ymmärtämiseen. Terapian kautta voi löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia itsestään, mikä voi auttaa matkalla kohti eheämpää ja tasapainoisempaa minuutta.

tarina

Terapeuttinen prosessi on aikaa vievä ja usein tunteita herättävä matka. Pulmien ja omien toimintatapojen tutkimisen kautta avautuu kuitenkin uusia näkökulmia, jotka edistävät itsetuntemuksen kasvua. Tavoitteena on vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa saavuttaa syvempi ymmärrys omista ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Terapia edellyttää motivaatiota ja kiinnostusta oman mielen ja toimintatapojen tutkimiseen.
U

Tilannearvio

Kertaluonteiset tapaamiset  ja tilannearviot ovat myös mahdollisia, voimme miettiä yhdessä mikä olisi tilanteessasi hyvä ratkaisu.

Tutustumiskäynnit

Tutustumiskäynnit, joita on yhdestä kolmeen, eivät sitouta sinua pidempään prosessiin. Sijoita itseesi ja panosta omaan jaksamiseesi.
f

Psykoterapia

Terapia voi olla lyhytkestoista, 6-20 tapaamiskertaa, tai pitkäkestoista, kestäen 1-3 vuotta. Tapaamiset järjestetään yleensä viikoittain, mutta niiden tiheys voidaan sopia asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Työskentely

Terapiatyöskentely on tavoitteellista toimintaa, ajoittain vaativaakin mentaallistatyötä. Työskentely on käytännönläheistä ja se pitää sisällään harjoituksia, joita tehdään itsenäisesti istuntojen välillä.

Eri psykoterapiamuotoja yhdistäviä tekijöitä

Erilaisista psykoterapiamuodoista huolimatta on olemassa useita yhteisiä tekijöitä, jotka ovat olennaisia terapeuttisessa prosessissa:

Psykoterapeutin empaattinen pyrkimys ymmärtää ja auttaa: Terapeutti pyrkii aidosti ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja auttamaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla.

Neuvottelu ja pyrkimys yhteisymmärrykseen tehtävistä ja tavoitteista: Terapeutti ja asiakas pyrkivät yhdessä neuvottelemaan ja sopimaan terapian tavoitteista ja tehtävistä, mikä luo pohjan yhteiselle työskentelylle.

Asiakkaan rohkaiseminen puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista: Terapeutti kannustaa asiakasta puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista ja tunteista, mikä edistää terapeuttisen suhteen syventymistä ja luottamuksen rakentumista.

Hankalien tunnekokemusten ja haitallisten toimintatapojen käsittely: Terapiassa käsitellään usein vaikeitakin tunteita ja haitallisia käyttäytymismalleja, jotta niihin voitaisiin löytää rakentavampia ja terveellisempiä lähestymistapoja.

Uudenlaisen ajattelu- ja suhtautumistavan kehittyminen: Terapiaprosessin myötä asiakas saattaa omaksua uudenlaisia näkökulmia ja tapoja ajatella ja suhtautua elämään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi terapeutin esittämien kysymysten ja ehdotusten kautta.

Itsehavainnointi- ja itsesäätelytaitojen tukeminen: Terapia pyrkii tukemaan asiakkaan itsetuntemuksen ja itsehallinnan kehittymistä, jotta hän pystyy paremmin ymmärtämään omia reaktioitaan ja hallitsemaan niitä tehokkaammin.

Kari-Ossian "Osku" Marjanen

Kari-Ossian "Osku" Marjanen

Psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Sairaanhoitaja AMK

marjanen[at]kognitiivinen.fi
040 5472498

Y-tunnus: 3137908-4

Minusta

Tavoitteenani on luoda kanssasi tasavertainen ja luottamuksellinen terapiasuhde, jossa voin tarjota sinulle asiantuntemustani ja tukeani. Minulla on vuosikymmenen työkokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Aikaisempi työhistoriani painottuu nuorisopsykiatriaan 2008–2017  ja kolmannen sektorin projekti maailmaan 2017–2019, jossa johdin kolmen vuoden verkkopalveluiden kehittämishanketta mielenterveysomaisille. Vuoden 2020 alusta olen ollut täysipäiväinen yrittäjä.

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja lähestyn mielenterveyden pulmia käytännönläheisesti. Kantavana ajatuksena on kuinka voisimme yhdessä tuoda uusia näkökulmia sinun arkeesi?

Käytännönläheisyys pätee myös työnohjaukseen, kuinka auttaa sinua ymmärtämään mielenterveyden moninaisia haasteita ja yhdessä pohtia potilaiden hyväksi parhaiten toimivia interventiota. Samalla olen mielelläni kanssakulkija liiketoimintasi kehittämisessä.

Työskentelen kognitiivisen psykoterapian menetelmin. Painotan työskentelyssä skeematerapeuttisia menetelmiä. Voit tutustua kognitiiviseen psykoterapiaan tarkemmin täältä.

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, miten voimme helpottaa tilannettasi. Parhaiten tavoitat minut sähköpostitse tai tekstiviestillä, joihin pyrin vastaamaan mahdollisimman pian.

Uudet yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla, kerrothan sähköpostissa lyhyesti onko kyseessä Kelan kuntoutuspsykoterapia vai vakuutusyhtiön maksusitoumus lyhyt terapiaan ja haetko terapeuttia itsellesi Järvenpäästä vai Helsingistä.

 

 VASTAANOTTONI

 

Vastaanottoni on palvellut asiakkaita vuodesta 2015 alkaen. Pidän vastaanottoa arkipäivisin Järvenpäässä ja Helsingin Töölössä.

Järvenpäässä vastaanottoni sijaitsee keskustan tuntumassa, juna- ja bussiasemalta on lyhyt kävelymatka osoitteessa Seutulantie 1 C, käynti on Myllytien puolelta. Helsingissä toimin Mannerheimintie 114:ssa. Kummallakin vastaanotolla on mahdollisuus etävastaanottoihin. Videovälitteiset etävastaanotot toteutetaan käyttäen KELA:n ja Valviran hyväksymiä tietoturvallisia yhteyksiä.

Vastaanottoni palvelee Järvenpäässä ajanvarauksella maanantaisin klo 8 – 18 ja perjantaisin klo 9 – 16 osoitteessa Seutulantie 1 C, 04410 Järvenpää. Käynti Myllytien puolelta. Katso kartta alta.

Vastaanottoni Helsingissä palvelee tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00 – 15.30. osoitteessa Mannerheimintie 114, B25, 00250 Helsinki. Katso kartta alta.

Psykoterapian ja työnohjauksen aloitukset sopimuksen mukaan. Paikkoja työnohjaukseen vapaana, kysy lisää sähköpostilla. Syksyllä 2023 alkaneiden kouluttajakoulutus – opintojen myötä etsin erityisesti sote kentän työnohjaus mahdollisuuksia.

Kesälomat: 13.6. – 23.6.2024 sekä 15.7 – 4.8.2024

JÄRVENPÄÄ

SEUTULANTIE 1C

Kelan kuntoutuspsykoterapia paikkoja vapaana

Paikkoja vapaana lähtökohtaisesti keskellä päivää. Paikkoja vapaana lisäksi lyhytterapiaan niin itse maksaville sekä vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

HELSINKI

MANNERHEIMINTIE 114B

Kelan kuntoutuspsykoterapia, paikkoja vapaana

Paikkoja vapaana lisäksi lyhytterapiaan niin itse maksaville sekä vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

ETÄVASTAANOTTO

VERKOSSA

Kelan kuntoutuspsykoterapia, paikkoja vapaana

Paikkoja vapaana lisäksi lyhytterapiaan niin itse maksaville sekä vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

PALVELUT

Tilannearviot

Jos oma tilanne huolestuttaa ja kaipaat ulkopuolisen apua tilanteen selvittämiseksi Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä selvittää mikä olisi tilanteessasi paras ratkaisu.

Käynnit

100 € / 45min, alv. 0% alv 34§ & 36§

190 € / 90min, alv 0% alv 34§ & 36§

Tutustumiskäynnit

Tutustumiskäynnit ovat mahdollisuus selvittää olisiko sinulla ja minulla mahdollisuus työskennellä yhdessä mielenterveytesi tueksi. Ensimmäinen tutustumiskäynti on 45min

Tutustumiskäynnin hinta on 100 € alv. 0%, käynniltä alv 34§ & 36§.

Ota yhteyttä ja selvitetään mahdollisuutemme jatkotyöskentelyyn.

Psykoterapia

Psykoterapia on mahdollisuus pysähtyä omien asioidesi ääreen ja tutkia omia tapojasi tuntea, toimia ja olla.

Sinulle on saattanut tapahtua paljon ja haluaisin pohtia niitä jonkun ulkopuolisen kanssa.

Psykoterapia on mahdollisuus ymmärtää itseään paremmin ja tehdä muutoksia omassa toiminnassasi kohti parempaa mielenterveyttä.

Ota yhteyttä ja katsotaan mitä voimme yhdessä tehdä mielenterveytesi tueksi.

Psykoterapiakäynnin hinta on 100 euroa, alv. 0% alv 34 & 36§ / tapaamiset enintään 45min

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Kuntoutuspsykoterapiaan voit tiedustella paikka tilannetta ottamalla yhteyttä. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Kuntoutuspsykoterapiakäynnin omavastuu hinnaksi jää 42,40 €, alv. 0% alv 34§ & 36§ / 45min tapaamiset. Kelakorvaus normaalista (100€) käyntihinnasta on 57,60 €.

Käynnin kokonaishinta 100 €, alv. 0% alv 34§ & 36§. Kelankorvauksen saat kun sinulla on lääkärinkirjoittama B-lausunto ja Kelan päätös kuntoutuspsykoterapiasta. 

Lue lisää: kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta Kelan sivuilta ja Mielenterveystalo.fi verkkopalvelun psykoterapiaan hakeutujan oppaasta.

Työnohjaus

Työnohjaus on mahdollisuus tuulettaa ja hakea vaihtoehtoisia tapoja toimia omassa työssään. Tarjoan työnohjauspalveluita ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille suoraan potilastyöhön. Työnohjaus pitää sisällään omaan jaksamiseen, työnorganisointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Työnohjaus voi olla myös verkkopalveluiden kehittämisen konsultointia ja tarpeiden yhdessä kirkastamista.

Työnohjaukset työhuoneellani 100 € / 45min alv. 0%, muussa tapauksessa pyydä tarjous

Verkkopalveluiden kehittäminen, ryhmätyönohjaus useammasta toimipisteestä ja muille kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille + 24% alv.

Koulutuspalvelut

Voimme yhdessä räätälöidä tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden aiheista:

  • Mielenterveydenpulmien huomioiminen erilaisissa toiminta ympäristöissä mm. koulussa, työpaikalla.
  • Palvelumuotoilu työpaja palveluiden kehittämiseksi.
  • Microsoft Office 365 tuotteiden hyödyntäminen liiketoiminnassa mm. sisäinen viestintä, videovälitteiset asiakastapaamiset, etätyöskentely.

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voisin olla avuksi.

Kelakorvaus: Aikuiset 26-67-vuotiaat: yksilöterapia ja nuoret 16-25-vuotiaat: yksilöterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit.

Peruutusehdot: Aika peruttava edellisenä päivänä. Saman päivän aikana peruttu aika laskutetaan kokonaisuudessaan.

LÖYDÄ PERILLE

JÄRVENPÄÄ

SEUTULANTIE 1C

HELSINKI

MANNERHEIMINTIE 114B